Hva betyr politikk om ingen loggføring?

Politikk om loggføring handler om din anonymitet på nett.

VPN, som står for virtuelt personlig nettverk, er en funksjon som lar deg surfe mer privat på nett. Det vil si at IP-adressen din skjules, og informasjonen som sendes til og fra datamaskinen din krypteres. Det er mange som benytter seg av dette for å surfe tryggere når de er på nett, være mer anonyme og få tilgang til nettsider de ellers ikke ville fått tilgang til.

De aller fleste seriøse tilbydere av VPN sier også at de fører en politikk om ingen loggføring. Hva er egentlig det, og hva har det å si for deg?

Hva betyr ingen loggføring?

VPN brukes altså for å omdirigere transaksjonen via en server, som befinner seg i et annet land enn deg. På denne måten endres IP-adressen din, og surfingen på nett blir tryggere. Du legger med andre ord ikke igjen noen digitale fotspor.

En VPN-logg er all den dataen VPN-tilbyderen kan oppbevare om bruken av tjenestene de tilbyr. Denne dataen kan inneholde informasjon om deg og din aktivitet på nettet. VPN-selskapet skjuler altså dataen din fra andre aktørene på internett, men har altså mulighet til å beholde denne informasjon selv. Da ble surfingen din på nett plutselig ikke så anonym lenger likevel.

Det er derfor seriøse VPN-leverandører tilbyr ingen loggføring. Det vil si at de ikke lagrer informasjonen de får om deg når du er tilkoblet en av deres servere.

Beste VPN for anonymitet på nettHvilke logger beholder VPN-leverandøren?

Et av de største salgsargumentene til en VPN-leverandør er nettopp dette med null loggføring. Det de ikke utdyper er hvilke logger de faktisk beholder, til tross for denne lovnaden. Det er viktig for deg som bruker VPN å kjenne til hvordan disse retningslinjene for ingen loggføring kan påvirke personvernet ditt.

Det finnes i hovedsak to ulike VPN-logger.

  1. Tilkoblingslogger – Dette handler om VPN-tilkoblingen din. Det vil si informasjon om hvilken server du har koblet deg til, hvilken IP-adresse serveren gir deg i stedet for din egen, bruk av båndbredde og hvor hyppig du benytter deg av VPN-et. Selskapet kan enten samle inn dette samlet for alle brukere eller individuelt per bruker. Den siste varianten er ikke heldig med tanke på ditt personvern, da det kan identifisere deg som kunde.
  2. Brukslogger – Denne formen for logger betyr at IP-adressen din kan bli lagret ved at de setter et merke på den. Da kan adressen spores tilbake til deg, og man kan se hva du har gjort på nettet. Trafikklogg hører også innunder brukslogger. Den inneholder, slik navnet tilsier, informasjon om all trafikken din på nettet. Da kan man også se hva du har lastet ned, og hvilke sider du har vært inne på.

Siden all data kan selges, og i verste fall stjeles av kriminelle, er det aller best å bruke et VPN som ikke har noen logger hverken av den ene eller den andre typen. Hvilke logger VPN-tilbyderen har, skal komme klart og tydelig frem i deres retningslinjer for personvern. Ofte vil du se at loggene oppbevares i en periode på 24 timer før de slettes, mens noen oppbevarer logger i et ikke oppgitt tidsrom.

Det finnes en rekke grunner til at en VPN-tilbyder må oppbevare brukerlogger. Det kan skyldes at tilbyderen har hovedkontor i et land der lovverket krever datalagring. Mange av selskapene som tilbyr gratis VPN, kan tjene penger på å selge dataen din til andre. Pass for eksempel særlig på VPN-tjenester som er eid av kinesiske selskaper. Velger du et VPN med et tak på bruk av båndbredde, vil du oppdage at de fører brukerlogger nettopp for å sikre at du ikke overskrider din mengde. Andre VPN-tilbydere vil gjerne vite hvor mange som bruker en bestemt server, og loggfører dette.

Viktigheten av VPN-tilbyderens beliggenhet

I likhet med alle andre selskaper er også tilbydere av VPN underlagt datalagringslovene i det landet de befinner seg i. 5-eyes, 9-eyes og 14-eyes er de mest kjente alliansene, der ulike land kan samle inn data om innbyggerne sine og dele den med de andre landene i alliansen.

5-Eyes-alliansen inkluderer Australia, Canada, New Zealand, Storbritannia og USA. Nine-Eyes-alliansen består av disse fem pluss Danmark, Frankrike, Nederland og Norge. 14-Eyes-alliansen består av de to andre alliansene og Tyskland, Belgia, Italia, Sverige og Spania.

Når du skal velge en VPN-tilbyder, bør du derfor unngå å velge en som er lokalisert i et av disse landene. Det skyldes at du da vet at de må føre logger, og at politikken om ingen loggføring ikke gjelder om myndighetene ber om at loggene blir utlevert. Sveits, Moldova, Panama, Romania og De britiske Jomfruøyene er eksempler på land uten strenge lover om datalagring, og om du er opptatt av personvernet ditt vil det være lurt å velge en VPN-tilbyder som er lokalisert i et av disse landene. Trygge VPN-tjenester er for eksempel NordVPN eller ExpressVPN.

Oppsummering

De fleste som velger å bruke VPN gjør det fordi de ønsker å kunne surfe anonymt på nettet. Da er det viktig å velge en leverandør som ikke bare sier de har en politikk om ingen loggføring, men som også etterlever denne. Ingen loggføring vil si at selskapet ikke oppbevarer noen data om deg og din virksomhet på nettet.